Bicicletas ORANGE  2002

Bicicletas ORANGE

ORANGE 222 (2002)

MTB - DOBLE XC
5.741

Frenos: HOPE M4 Llantas: MAVIC D321
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 5 SE (2002)

MTB - DOBLE XC
4.300

Frenos: HOPE MINI Llantas: WTB SPEED DISC
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 3 SE (2002)

MTB - DOBLE XC
4.250

Frenos: HOPE MINI Llantas: WTB SPEED DISC
Bicicletas ORANGE

ORANGE PATRIOT LT (2002)

MTB - DOBLE XC
3.725

Frenos: HOPE M4 Llantas: ALEX WIDE
Bicicletas ORANGE

ORANGE PATRIOT XCEL (2002)

MTB - DOBLE XC
3.725

Frenos: HOPE MINI Llantas: WTB SPEED DISC
Bicicletas ORANGE

ORANGE E-SIX SE (2002)

MTB - RÍGIDA
3.315

Frenos: HOPE MINI Llantas: WTB
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 5 PRO (2002)

MTB - DOBLE XC
3.300

Frenos: HOPE MINI Llantas: WTB SPEED DISC
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 3 PRO (2002)

MTB - DOBLE XC
2.950

Frenos: AVID SD5 Llantas: WTB
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 5 V (2002)

MTB - DOBLE XC
2.850

Frenos: AVID SD5 Llantas: WTB SPEED
Bicicletas ORANGE

ORANGE PATRIOT (2002)

MTB - DOBLE XC
2.755

Bielas: SHIMANO DEORE Frenos: SHIMANO DEORE DISC Llantas: ALEX WIDE
Bicicletas ORANGE

ORANGE PATRIOT SINGLE (2002)

MTB - DOBLE XC
2.753

Frenos: SHIMANO DEORE DISC Llantas: ALEX WIDE
Bicicletas ORANGE

ORANGE PATRIOT XC (2002)

MTB - DOBLE XC
2.753

Frenos: SHIMANO DEORE DISC Llantas: WTB SPEED DISC
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 5 DEORE DISC (2002)

MTB - DOBLE XC
2.550

Bielas: SHIMANO DEORE Frenos: SHIMANO DEORE DISC Llantas: WTB SPEED DISC
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 5 DEORE (2002)

MTB - DOBLE XC
2.186

Frenos: AVID SD3 Llantas: WTB SPEED
Bicicletas ORANGE

ORANGE SUB 3 DEORE (2002)

MTB - DOBLE XC
2.105

Frenos: AVID SD3 Llantas: WTB
Bicicletas ORANGE

ORANGE E-SIX PRO (2002)

MTB - RÍGIDA
2.055

Frenos: AVID SD5 Llantas: WTB
Bicicletas ORANGE

ORANGE EV02 DISC (2002)

MTB - RÍGIDA
1.650

Frenos: SHIMANO DEORE DISC Llantas: WTB
Bicicletas ORANGE